Program 2015-2016 PDF

 

Aalborg Philatelistklub Mødeprogram udkommer én gang årligt i april/ maj måned til medlemmer m.fl.

Annoncepriser:  1/1 side (120x180 mm)  kr. 550,-

bagside (120x180 mm) kr. 660,- 1/2 side (120x 90 mm) kr. 330,- 1/4 side ( 60x 90 mm) kr. 200,- 1/8 side (  60x  45 mm)  kr. 110,-

 

Kontingent: A-medlem er p.t.: kr. 400,- (incl. abonnement på DFT og kontingent til Danmarks Filatelist Forbund).

Kontingent: C-medlem er p.t: kr. 125,-

 

 

Bestyrelsens adresser og telefonnumre.

Formand, dubletleder:

Henning Christensen, Thuresensvej 16 st. tv.   

9400 Nørresundby .  tlf.: 23 31 63 15 

E.mail.: hc@stofanet.dk

 

Kasserer:        Jan Pihl, Hanevej 18, Dall Villaby, 9230 Svenstrup J. tlf. 24 40 56 95

 

Næstformand:Niels Erik Pallisgaard, Tagensvej 16, 9000 Aalborg tlf. 21 25 60 41

 

Sekretær:       Villy Borregaard, Havebakken 19, 9200 Aalborg SV tlf. 30 64 18 75

 

Best. medl.:    Heinrich Rødtnes, Sigsgårdsvej 10, 9293 Kongerslev tlf. 98 33 19 22


Aalborg

EOTRAGLIHPBULKATASLIPhilatelistklub

 

 

Mødeprogram efterår 2015 / forår 2016

 

 

 

Møderne finder sted i Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35 1.sal,  9000 Aalborg

 

 

 

 

Hvis svaret er ja, så skulle du prøve, at komme til et af Aalborg Philatelistklubs møder hvor du bl.a. kan få lejlig- hed til, at bytte, høre interessante foredrag samt hyggeligt samvær med andre frimærkesamlere.

 

Velkommen til en ny sæson. 2015-2016.

En sæson er forbi, så kommer der altid en tanke, hvad er der lavet i perioden? Har vi byttet eller købt det materiale, der mangler i samlingen, har vi haft aktiviteter, der har givet en oplevelse og inspireret til at arbejde med nye samle- områder. Bestyrelsenmodtagergerneris og ros, samt forslag til aktiviteter, for at vi kan lave bedre og mere spændende mødeaftener.

Et af højdepunkterne i foråret  2015 var deltagelse i Frimærkets Dag i  City

Syd, hvor der var mange personer,  der


Aalborg                    stempel.                    Danmarks Filatelist Forbundharsammen med Post Danmark lavet en ordning med at Frimærke-klubber eller -handler kan købe et stempel og derefter afstemple frimærkerne, dererdogvissebetingelser, derskaloverholdesfor, athavemulighed for brug af et dagstempel. Prisen for et sådant stempel med diverse tilbehør vil væreca. 28-2900 kr. Deterenhøjprisfor, at nogle få personer kan få, deres breve afstemplet med et lokalt dag stempel. Harduprøvetatsælgeellerkøbefrimær- ker på Forbundets Netsalg, det er gratis at oprette dig som bruger på    Netsalg,


det er vi laver på vores møde aftener, det skulle gerne resultere i nye medlemmer. Følg med på vores hjemmeside, hvis der kommer et nyt og spændende ar- rangement, så vil vi publicere det på hjemmesiden. Hjemmesiden hedder: https://www.aalborg-philatelistklub.dk prøvden, dukanogsåskrivemeddelelser på siden, lad os se hvem der bliver den første, der skriver noget på siden.


Hadsund Frimærkeklub holder ingen byttedag i 2016, men der vil være en klubudstilling i dagene den 16. og 17. januar 2016. Udstillingen vil omfatte 130 rammesider de 20 sider vil være forbeholdt klubbens egne medlemmer. Silkeborg holder national udstilling ” Silfi 2015  ” den 26 og 27 september.

 

Med venlig Hilsen Bestyrelsen.

 

spurgte til de frimærker, der var fremlagt til salg. Flere købte af mærkerne og fik dem stemplet, enten som løse mærker eller på adresserede kuverter, med et Aalborg stempel, der var udlånt fra Posten i København.

(Et citat fra en skrivelse fra Post Dan- mark) Post Danmark Frimærkerharfået en lang række klager over kvaliteten af den lokale afstempling med de såkaldte filatelistempler. De har derfor besluttet at indkalde samtlige stempler fra de lokale posthuse og postbutikker, fordi klagebehandlingentageruforholdsmæs- sigt meget tid, og fordi man ikke kan garantere, at alle lokale postbutikker med det personale, de råder over, kan sikreen tilstrækkelig kvalitet i fremtiden. Post Danmark har udarbejdet en ny pro- cedure for afstempling af frimærker, det skulle modvirke at frimærkerne bliver dobbeltstemplet, ordningen koster en kuvert til fremsendelse af de frimærker der skal afstemples. Du kan spørge  en i bestyrelsen og få en forklaring på, hvordan du skal forholde dig, hvis du vil have nogle frimærker afstemplet med et


vejen ind til netsalget går via DFF hjem- meside, hvor du finder en linie hvorpå der står netsalg og den klikke du på så kommer du til siden med netsalget, og du har mulighed for at se alle de objekter der er til salg på netsalget. Du kan købe objekterne, men du kan ikke sælge uden, at du er medlem af forbundet.

Vi får igen i år besøg fra Aalborg - Nør- resundby Frimærkeklub og vi skal også på genvisit hos dem, datoerne vil fremgå af mødeprogrammet, har du en god ide til en opgave, der kan bruges på mødet med naboklubben, så lad os få et oplæg til et emne.

Skal vi holde en stor auktion til efteråret, så må vi have noget materiale fra vores medlemmer, deobjektersomklubbenhar fylder ikke meget, jeg vil tro er der kan lavesca.15 lot, dervilværelidtkataloger og nogle lot med frimærker, objekterne vil blive lagt frem på et møde før selve auktionen, datoen er ikke fastlagt endnu. Open By Night i Vejgaard bliver nok i starten af september og vi vil forberede lidtudstillingsamtfremlæggeforskellige foldere og fortælle publikum om, hvad


Der er mange gode grunde til at være medlem af Aalborg Philatelistklub.

Som medlem i klubben er du samtidig medlem af Danmarks Filatelist Forbund (DFF) og du kan således drage nytte af de mange tilbud forbundet tilbyder.

Som A medlem i klubben modtager du DFF medlemsblad (DFT), hvor du løbende kan holde dig orienteret om filatelistiske begivenheder i ind- og udland.

 

Et medlemsskab af DFF giver også ret til at udstille dine frimærker, idet DFF i samarbejde med klubber over hele landet arrangerer frimærkeudstillinger.

Du kan købe og sælge på de auktioner klubben holder i løbet af sæsonen.

Ønsker du yderligere oplysninger er du altid velkommen til at kontakte en i bestyrelsen.

Du er også meget velkommen til, at gæste os på vores klubmøder,

hvor vi kan forklare dig om det ar- bejde vi laver for vores medlemmer.

 

Klubbens Bibliotek

Klubben har et mindre bibliotek, hvorfra bøger kan udlånes til klubbens medlemmer.

Katalog-samlingen består i øjeblikket af sidste eller næstsidste udgave af følgende:

AFA                                      Vest - Europa

AFA                                        Øst - Europa

AFA                      Specialkatalog

FACIT                        Skandinavien (Specialkatalog)

MICHEL                                  Oversø m.v.

STANLEY GIBBON                                   British Commenwealth

 

Katalogerne skal være til stede på klubaftenerne og byttedagen, men udlånes gerne i den øvrige tid.

Nyeste udgaver af AFA-katalogerne udlånes ikke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk.

At du som medlem i klubben og Danmarks Filatelist Forbund har du mulighed for at realisere dine dubletter, ikke kun i klubben men også i udvalgssendinger i landets øvrige klubber, du kan også deltage i Forbundets netsalg.

Nærmere information fås ved henvendelse til klubbens bestyrelse.

 

SAMLERANNONCE: JEG HAR:

DK POSTFRISK/USTEMPLET OG LUXSTEMPLET.

MANGE FIREBLOKKE OG L- NUMRE

BERLIN OG DDR, ENKELT- MÆRKER OG BLOKKE

JEG ØNSKER AT BYTTE TIL BERLIN, DANMARK

FØR 1960 OG GERNE FØR 1933, NOGLE

HELSAGER OG PÆNE POST- KORT FRA

OVENNÆVNTE PERIODE SEND EN MANGELLISTE TIL

 

NICKPROVST@GMAIL.COM SÅ TALES VI VED.

Byttedage og arrangementer sæsonen 2015/2016

Thisted Filatelistklub ......................................................... 27.09.2015

Hjørring Filatelistklub.................OBS!.............................. 03.10.2015

Frederikshavn Frimærkeklub ...Aflyst         ....................... 24.10.2015

Støvring Frimærkeklub ...................................................... 22.11.2015

Hadsund Frimærkeklub, Klubudstilling........................16-17.01.2016 Brovst Frimærkeklub ......................................................... 23.01.2016

Aalborg Nørresundby Frimærkeklub ................................. 06.02.2016 Hjallerup: Østvendsyssel Frimærke og Møntklub ............. 05.03.2016 Brovst Frimærkeklub ......................................................... 23.04.2016

Hobro Filatelistklub ........................................................... 30.04.2016

 

Mødeprogram 2015/2016

 

Møderne begynder kl. 19.00 og holdes på Vejgaard Bibliotek, 1.sal (der er elevator), Mødelokale 5 hvis ikke andet er nævnt. Møderne afholdes torsdage i ulige uger.

27. august            Sæsonstart.

 

10. september      Byttemøde med uddeling af hæderstegn.

24. september      Byttemøde. Hvad forventer du af den nye sæson? 8.oktober    Byttemøde. Hvor skal vi hen for at lave propaganda

for vores klub?.

 

22. oktober          Byttemøde. Hvad er dit foretrukne frimærkeområde

/tema.

 

5. november        Byttemøde.

 

17. november       VibesøgerAalborg-NørresundbyFrimærkeklub.Aftale om samkørsel kan laves den 5. november.

 

19. november      Byttemøde. Hvad gemmer der sig i vores arkiv?

 

3. december     I JULESPIL I

Afholdes i den store sal. Lokale 1. Klubben kommer med nogle præmier og medlemmerne opfordres til at supplere med en eller flere gaver, som vi så også spiller om.

Vær med til at gøre denne aften til en succes for     Aalborg Philatelistklub.

OBS. For alle medlemmer med pårørende.

Torsdag den 3 september holder vi Open by Night i vores sædvanlige lokaler.
2016

7. januar               Byttemøde. Hvem holder det første foredrag i 2015.

 

21. januar                          Byttemøde.BesøgfraAalborg-NørresundbyFrimærke- klub. Der vil komme flere oplysninger om aktiviteter.

 

4. februar             Byttemøde. Hvad sker der med frimærkerne?

 

18. februar           Byttemøde. Frit tema. Hvem kommer med et oplæg?

 

3. marts                Byttemøde. Tema - Folkedragter.

 

17. marts              Byttemøde. Frit tema.

 

31.marts           Byttemøde, hvor temaet er frit og kan fremlægges af                         en der har noget at vise og fortælle om sine frimærker.                   

14. april                             Byttemøde og sæsonafslutning med uddeling af mø- depræmier.

28. april                GENERALFORSAMLING kl. 19.00

DAGSORDEN

1.                  Valg af dirigent.

2.                  Bestyrelsens beretning.

3.                  Fremlæggelse af regnskab, samt forslag til budget og kontingent.

4.                  Behandling af indkomne forslag.

5.                  Valg af formand i ulige år.

6.                  Valg af kasserer i lige år.

7.                  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

8.                  Valg af 1 bestyrelsesmedlem i lige år.

9.                  Valg af 1 bestyrelsessuppleant hvert år.

10.              Valg af 2 Revisorer hvert år.

11.              Eventuelt. (Her kan ikke træffes beslutninger).

Efter generalforsamlingen er klubben traditionen tro vært ved et stykke smørrebrød.