Program

Program for 2019 - 2020

 program 2019 rettet.pdf (764156)

Program for 2018-2019

Program 2018-2019.pdf (1695832)

Mødeprogram 2017-2018

Program 2017-2018.pdf (1632321)

Program 2015-2016 PDF

Program 2015-2016.pdf 1B.pdf (394591)       Aalborg Philatelistklub Mødeprogram udkommer én gang årligt i april/ maj måned til medlemmer m.fl. Annoncepriser:  1/1 side (120x180 mm)  kr. 550,- bagside (120x180 mm) kr. 660,- 1/2 side (120x 90 mm) kr. 330,- 1/4 side (...

Program 2014-2015

Program 2014-2015.pdf (434,6 kB)